WORKSHOPWorkshop HUBER 360

FABRICE LEFEVRE D.O, P.T, M.Sc

XIII CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANO BALEAR DE FISIOTERÀPIA

Sábado 25 de noviembre 2017

de 13:30 a 15:00

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears

Carrer Major de Can Caralleu 7

Barcelona